“Ik weet niet of u [nieuws over] de toekomst een beetje hebt gevolgd de laatste tijd.” Schrijft Maxim Februari zonder ironie in een recent artikel.

Dat hij deze vraag kan stellen, wijst op een trend in de media om te berichten over voorspellingen van de toekomst, of zelf te speculeren over gevolgen. Dit terwijl nieuws bij uitstek gaat over gebeurtenissen in het recente verleden. De definitie op Wikipedia leest:

Berichtgeving van informatie over wat er op dit moment gebeurt. Nieuws omvat alle informatie van een zeker algemeen belang die tot dusver aan publieke waarneming was onttrokken. Het gaat doorgaans over een recent feit, een actualiteit, waar collectieve belangstelling voor bestaat. ”

Traditioneel was de functie van het nieuws informeren. Maar als nieuws zich steeds meer gaat richten op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst krijgt het een waarschuwende functie. Daarnaast wordt het nieuws minder ‘hard’ want de toekomst wordt voorspeld aan de hand van modellen en assumpties. Dit is inherent politiek en onzeker. En het zorgt voor een manier van denken waarbij je een mening vormt over een actualiteit aan de hand van het vermeende effect op de door jou gewenste toekomst. Nieuws over recente gebeurtenissen geeft meer ruimte voor vorming van een mening aan de hand van moraal. Het zet aan tot actie als gebeurtenissen niet door jou morele beugel kunnen en je verandering wilt. Natuurlijk moeten we rekening houden met de gevolgen van bijvoorbeeld het regeringsbeleid voor de toekomst, maar het nu mag in de toekomst best weer meer aandacht krijgen 😜

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s